ชื่อเต็ม
Dominic James Samuel
ตำแหน่ง
Forward
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Southwark
วันเกิด
1994-04-01
อายุ
29
น้ำหนัก
89
ส่วนสูง
182
P