ชื่อเต็ม
David Philani Moyo
ตำแหน่ง
Forward
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Harare
วันเกิด
1994-12-17
อายุ
29
น้ำหนัก
73
ส่วนสูง
183
P