ชื่อเต็ม
Dylan Mottley-Henry
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Leeds
วันเกิด
1997-08-02
อายุ
26
น้ำหนัก
71
ส่วนสูง
178
P