ชื่อเต็ม
Dion Jermaine Kelly-Evans
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Coventry
วันเกิด
1996-09-21
อายุ
27
น้ำหนัก
79
ส่วนสูง
177
P