ชื่อเต็ม
Dean Inman
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Isleworth
วันเกิด
1990-10-25
อายุ
33
น้ำหนัก
64
ส่วนสูง
181
P