ชื่อเต็ม
Daniel Greenfield
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Huddersfield
วันเกิด
2001-03-01
อายุ
22
ส่วนสูง
176
P