ชื่อเต็ม
Daniel Dodds
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
วันเกิด
2001-01-17
อายุ
23
P