ชื่อเต็ม
Diego Raymond De Girolamo
ตำแหน่ง
Forward
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Chesterfield
วันเกิด
1995-10-05
อายุ
28
น้ำหนัก
70
ส่วนสูง
178
P