ชื่อเต็ม
Curtis James Weston
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
London
วันเกิด
1987-01-24
อายุ
37
น้ำหนัก
74
ส่วนสูง
180
P