ชื่อเต็ม
Christopher James Solly
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Rochester
วันเกิด
1991-01-20
อายุ
33
น้ำหนัก
71
ส่วนสูง
173
P