ชื่อเต็ม
Charlie Seaman
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
วันเกิด
1999-09-30
อายุ
24
ส่วนสูง
173
P