ชื่อเต็ม
Callum James Powell
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Coventry
วันเกิด
1996-01-28
อายุ
28
ส่วนสูง
166
P