ชื่อเต็ม
Connor Alexander Kirby
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Barnsley
วันเกิด
1998-09-10
อายุ
25
น้ำหนัก
67
ส่วนสูง
169
P