ชื่อเต็ม
Craig Hewitt
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Milton Keynes
วันเกิด
2004-05-29
อายุ
19
P