ชื่อเต็ม
Callum James Cooke
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Peterlee
วันเกิด
1997-02-21
อายุ
27
น้ำหนัก
72
ส่วนสูง
172
P