ชื่อเต็ม
Charles Clayden
ตำแหน่ง
Forward
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
วันเกิด
2000-11-16
อายุ
23
P