ชื่อเต็ม
Connor Anton Brown
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Sheffield
วันเกิด
1991-10-01
อายุ
32
น้ำหนัก
69
ส่วนสูง
176
P