ชื่อเต็ม
Charlie Mel Barker
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Rotherham
วันเกิด
2003-02-12
อายุ
21
น้ำหนัก
74
ส่วนสูง
180
P