ชื่อเต็ม
Billy Haywood Whitehouse
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Rotherham
วันเกิด
1996-06-13
อายุ
27
ส่วนสูง
176
P