ชื่อเต็ม
Benjamin Mark Seymour
ตำแหน่ง
Forward
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Watford
วันเกิด
1999-04-16
อายุ
24
น้ำหนัก
67
ส่วนสูง
172
P