ชื่อเต็ม
Ben Pollock
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Bolton
วันเกิด
1998-01-06
อายุ
26
ส่วนสูง
183
P