ชื่อเต็ม
Billy Clifford
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Slough
วันเกิด
1992-10-18
อายุ
31
น้ำหนัก
67
ส่วนสูง
170
P