ชื่อเต็ม
Bailey Roy Akehurst
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
วันเกิด
2003-10-09
อายุ
20
P