ชื่อเต็ม
Blair Vincent Adams
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
South Shields
วันเกิด
1991-09-08
อายุ
32
น้ำหนัก
72
ส่วนสูง
178
P