ชื่อเต็ม
Alfy Whittingham
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Birmingham
วันเกิด
1998-07-15
อายุ
25
น้ำหนัก
73
ส่วนสูง
180
P