ชื่อเต็ม
Alexander Constantino Solomon
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
London
วันเกิด
2002-10-05
อายุ
21
ส่วนสูง
188
P