ชื่อเต็ม
Alfie Rutherford
ตำแหน่ง
Forward
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Portsmouth
วันเกิด
1998-08-04
อายุ
25
P