ชื่อเต็ม
Aaron Lewiss Martin
ตำแหน่ง
Forward
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Sheffield
วันเกิด
1991-07-05
อายุ
32
น้ำหนัก
76
ส่วนสูง
183
P