ชื่อเต็ม
Alex Lankshear
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
วันเกิด
2002-09-08
อายุ
21
น้ำหนัก
75
ส่วนสูง
186
P