ชื่อเต็ม
Alex Gibson-Hammond
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
วันเกิด
2002-11-10
อายุ
21
P