ชื่อเต็ม
Alex James Dyer
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
วันเกิด
1990-06-11
อายุ
33
น้ำหนัก
74
ส่วนสูง
177
P