ชื่อเต็ม
Adam John Blakeman
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Widnes
วันเกิด
1991-12-03
อายุ
32
น้ำหนัก
72
ส่วนสูง
175
P